Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ kupujúci v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho a príslušnou legislatívou má záujem odstúpiť od zmluvy a vrátiť dodaný tovar, vyplní nižšie uvedené údaje a vyplnený formulár zašle emailom na adresu predávajúceho. 

 

Meno a priezvisko: 

Názov spoločnosti:                 

Adresa (ulica, PSČ, mesto): 

Číslo objednávky:

Dátum dodania:

Popis a množstvo tovaru:

Dôvod (nepovinné):

Poznámka (nepovinné): 

 

 

                    

  

Späť do obchodu