Trénujeme akuzatív

Sada obsahuje 110 kariet. Každá karta je zložená z troch obrázkov v samostatných rámčekoch s textom. Takto zložené vety (podmet, prísudok, predmet) sú zamerané na akuzatív - pádová otázka Koho?/Čo? (napríklad: Dedko kosí - koho?/čo? - trávu). V prípade, že sa tvar slova v akuzatíve líši od tvaru v nominatíve (tráva - trávu) je posledné písmenko/ká zvýraznené inou farbou. K sade dostanete aj pomocné karty so zobrazením samohlások, ktoré deťom napovedia, ako správne ukončiť slovo v akuzatíve. Po úspešnom zvládnutí sady Trénujeme akuzatív odporúčam pokračovať so sadou - Trénujeme inštrumentál alebo Tvoríme prídavné mená.

  • počet strán: 28 (formát A4, 160 g papier)
  • počet kariet na strane: 4 ks
  • karty majú vyznačené prerušované čiary na strihanie
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si variant:

  • farebná tlač bez laminácie (odporúčam zalaminovať pred používaním na domácej laminovačke)
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)

 

13 € 20,50 € od 13 €

Ako sme sa učili my

Toto už nie je set pre začiatočníkov, lebo tu už zaznejú skutočné vety. Pamätám si, ako zazneli u nás, zrazu som mala pocit, že rozpráva - tak naozaj. Najskôr si karty prezrite spolu, pomenujte a prehodnoťte na akej úrovni výslovnosti a slovnej zásoby je exnevravec. Vytrieďte náročnejšie karty, príde na nich čas neskôr. Text na kartách si prispôsobte, nemusíte sa držať textu ak už používate na pomenovanie štvornohého kamaráta slovo havo a nie pes, alebo ste sa rozhodli ísť na výslovnosť ťažšou, ale spisovnejšou verziou pri niektorých slovách (kúše-hryzie). 

Výhody sady:
  • V prvom okienku trojitej karty je tá istá postavička, ktorá danú vec (činnosť) robí i v druhom okienku. Dieťa teda nebude zmätené z toho, že dedko, ktorý je na prvom obrázku už nie je ten istý dedko, ktorý kosí trávu na druhom obrázku. Tak isto na kartách nenájdete to, že by na karte MYŠKA - JE/PAPÁ - SYR, bola nakreslená myška a v druhom okienku zastupujúcom slovo „jesť“ by bola táto akcia znázornená ako ľudské ústa jedia syr (prípadne niečo iné). Môjho syna takéto typy kariet veľmi mýlili, zastavoval sa pri nich, komentoval to slovami „iné“.
  • Obrázky sú veľmi názorné, nemýlia, sú farebné a príbuzné realite. Rozvíjajú fantáziu a hlavne slovnú zásobu, lebo v nich je zastúpené veľké množstvo slov, postáv (charakterov), činností (slovies v sade nájdete 49) a vecí.
  • V sade sa striedajú kombinácie postáv, činností a vecí tak, aby si dieťa nefixovalo činnosť a vec len k jednej konkrétnej postavičke.
  • Slová skloňované v akuzatíve, ktoré sú ukončené inak ako v základnom tvare slova, napríklad tráva – trávu, majú koncové písmenko znázornené červenou farbou. K tejto sade dostanete aj dve pomocné kartičky - znázorňujúce zvuk písmen, ktoré slová v akuzatíve ukončujú. Ide o písmená A a U. My sme ich používali, keď syn ešte nepoznal písmenká, aby vedel identifikovať zvuk, ktorý kartička znázorňovala. Priložila som ho k trojitej karte, ukázala na zmenu písmena v slove a na kartičku so zvukom, a slovo v správnom tvare bolo na svete.
Späť do obchodu