Prvé čítanie

Sada Prvé čítanie - od hlások k slovám obsahuje 72 kariet. 20 kariet je so slovami jednoslabičnými (lev, les, šál, luk, pes...) a 52 s dvojslabičnými, kde sa pre jednoduchšie čítanie a spájanie hlások do slabík strieda spoluhláska a samohláska (volá, češe, maco, koza, vaňa...). Hlásky majú obrázkovú pomôcku. Dieťa pomenuje obrázok a vyvodí prvú hlásku. Následne hlásky spája do slabík a slov. Správnosť prečítaného slova si skontroluje na vyobrazení celého slova. (Pred čítaním karty spodný obrázok prekryte.)

Táto sada je vhodná pre predškolákov a malých školákov. Doporučujem doplniť o sadu Aktívna abeceda a Fonematické uvedomovanie.

  • počet strán: 18 (formát A4, 160 g papier)
  • počet kariet na strane: 4 ks
  • karty majú vyznačené prerušované čiary na strihanie
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si variant:

  • farebná tlač bez laminácie (odporúčam zalaminovať pred používaním na domácej laminovačke)
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)
6,50 € 11,50 € od 6,50 €

Popis produktu nie je dostupný

Späť do obchodu