Tvoríme prídavné mená

V tejto sade kariet si precvičíme tvorbu prídavných mien odvodených od podstatných mien. Sada obsahuje 50 kariet formátu A5. Na každej sa nachádza sedem ilustrácií. Z podstatného mena zobrazeného uprostred karty budeme za pomoci ďalších šiestich ilustrácií na karte odvodzovať prídavné mená. Precvičíme si tvorbu prídavných mien vo všetkých rodoch na 150 príkladoch slov v ich jednotnom aj množnom čísle. Tvoriť budeme prídavné mená vzťahové (napr.: papier - papierové)  a živočíšne (napr.:  páv - pávie).

(Prídavnými menami  akostnými - ako malý, pekný, vysoký - a privlastňovacími - mamin, dedkov, chlapcov - sa budeme zaoberať v ďalších pripravovaných sadách „Protiklady“ a „Trénujeme genitív“.)

  • počet strán: 26 (formát A4, 160 g papier)
  • počet kariet na strane: 2 ks
  • karty majú vyznačené prerušované čiary na strihanie
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si variant:

  • farebná tlač bez laminácie (odporúčam zalaminovať pred používaním na domácej laminovačke)
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)
13,50 € 20,50 € od 13,50 €

Ako sa učíme my: 

Ak s tvorbou prídavných mien len začínate, skúste to formou hry na ochutnávanie. Použiť môžete soletku a spýtať sa na jej chuť. „Aká je?“ Slaná. Ochutnajte ovocné pyré. „Aké je?“. Jablkové. „Kinder vajíčko je aké?“  Čokoládové... My sme si z kariet na úvod vybrali tie, ktoré zobrazujú pre exnevravca známe pomenovania alebo chute. Pri tvorbe prídavného mena sme skúšali najskôr precvičovať len jeden konkrétny rod v jednotnom čísle.  Aká je torta -

Čokoládová.  Aká je zmrzlina – malinová. Ukázala som mu na stredný obrázok zobrazujúci podstatné meno, z ktorého prídavné mená odvodzujeme a pomenovali sme ho – „To je čokoláda“. Následne som ukázala na tortu a pomenovala som ju  „To je torta...“ a pridala otázku- „aká je?...“ a ukázala späť na hlavný obrázok s čokoládou.  Prvé obrázky som mu sama pomenovala, aby pochopil, čo od neho chcem. Pri položenej otázke som vždy zdôraznila koncovku akÁ je..., akÝ je..., akÉ je... To bola pre neho pomôcka, ako ma správne prídavné meno vytvoriť. Ak sa so sadou len zoznamujete, nesnažte sa formulovať dlhé otázky ako napríklad „Aká je torta, ak je upečená s čokoládou“, alebo „Ako nazývame koníka, ktorý žije v mori?“. Dlhá otázka môže byť mätúca. Keď už budete mať prídavné mená z kariet lepšie osvojené, nechajte tvoriť exnevravca spojenia podstatného mena a prídavného len s pomocným ukázaním na obrázky a s otázkou „Čo je to?“.   (Ukážete na čokoládu a následne na tortu).  „Čokoládová torta“ by v prípade úspechu mala byť jeho odpoveď.  Karty zaoberajúce sa tvorbou živočíšnych/druhových prídavných mien (slepačí, páví, psí...) sú karty náročnejšie. Preto si ich nechajte na neskôr.

 

 

Späť do obchodu