Trénujeme porozumenie

Sada obsahuje 24 ilustrovaných strán na trénovanie porozumenia. Strany sú tematické a obsahujú otázky a inštrukcie. Dieťa na základe ich porozumenia vyhľadáva prislúchajúci obrázok. Sada tiež obsahuje časť s hádankami a hrou Hádankové domino, ako aj aktivitu - Poskladaj vetu- kde dieťa podľa zadania vyhľadá slová z ponuky obrázkov a vetu vizualizuje.  

  • počet strán: 24 + titulná strana (formát A4, 160 g papier)
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si variant:

  • farebná tlač bez laminácie 
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)
16,50 € 23,50 € od 16,50 €

Sadu Trénujeme porozumenie som pripravovala pre môjho syna s NKS, toho času predškoláka, ktorý má okrem verbálneho prejavu problém aj s porozumením. Vo veku troch rokov bol jeho pasívny slovník na vek podpriemerný. Nevedel na základe inštrukcie identifikovať bežné slová, preto sme si denne precvičovali porozumenie na úrovni slov s pomocou rôznych obrázkových kartičiek s predmetmi, so zvieratami, s dopravnými prostriedkami, činnosťami... Aj dnes má s porozumením problém, je to však už na úrovni viet. Jednoduché povely a vety zo slov, ktoré pozná, vie samozrejme „dekódovať“, ale tie komplikovanejšie dlhšie vety a súvetia, ktoré obsahujú celé spektrum slovných druhov, sú ešte problém. V sade Trénujeme porozumenie si teda môžete otestovať úroveň porozumenia vašich detí na rôznych témach. Obrázky si najskôr len prezerajte a opisujte, aby sa dieťa s nimi zoznámilo a osvojilo si nové slová. Stránky a otázky sú radené od jednoduchých po tie zložitejšie. Niektoré budú možno potrebovať viac času a cvičenia, kým ich plnohodnotne využijete. Inšpirujte sa otázkami a vytvárajte vlastné na základe úrovne porozumenia dieťaťa. Verbálne dieťa podporte v tom, aby zapojilo pri identifikácii správnej odpovede aj reč.

Späť do obchodu