Vizualizované pesničky a básničky

Každá pesnička je rozdelená na niekoľko kariet s textom a prislúchajúcim obrázkom. Niektoré obsahujú len jedno slovo, niektoré krátky úsek viet tak, aby nevravec podľa obrázkov identifikoval text v pesničke či básničke, vedel o čom spieva/recituje, pamätal si a vedel kedy to má vysloviť.

  • počet strán: podľa produktu (formát A4, 160 g papier)
  • počet kariet na strane: 3 ks
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si pesničku a variant:

  • farebná tlač bez laminácie (odporúčam zalaminovať pred používaním na domácej laminovačke)
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)
4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € od 4 €

Zrazu Vám nebude nevravec spievať „vememeci hobipiku“, ale bude vedieť že si - vezmeme hoblík (a) pílku, a že sú to dve veci, ktoré majú špecifický tvar a funkciu. Lebo čo je vizualizované, to sa pamätá. Do sekcie budú pribúdať ďalšie a ďalšie pesničky a básničky.

 

Späť do obchodu