DOVOLENKA: 19. - 26. júl 2024. Všetky objednávky, uhradené v termíne dovolenky, odošlem najskôr v pondelok 29.7.2024.

Odpovedáme na otázky

„S kým si sa dnes hral? Kde ste boli? Čo ste dnes kreslili?“

Môjmu nevravcovi robilo a ešte aj teraz občas robí problém rozlišovanie opytovacích zámen v otázkach. Preto som sa často dočkala odpovede, ktorá s otázkou vôbec nesúvisela, prípadne odpoveď neprichádzala jednoducho preto, že nerozumel otázke. So sadou kartičiek, si práve takéto otázky s opytovacími zámenami precvičíme.  

Sada „Odpovedáme na otázky“ má 40 kariet formátu A5. Každá karta obsahuje štyri otázky s opytovacími zámenami súvisiacimi s hlavnou ilustráciou. Vytvoríte teda 160 otázok. K nim prináleží 160 pomocných obrázkov s textom, ktoré dieťa navedú na odpoveď. Do materiálu som zapracovala väčšinu najpoužívanejších opytovacích zámen (často aj s predložkou), ktoré sa na kartách opakujú, aby si ich nevravci nefixovali len k jednej situácii na ilustrácii. S kartami si precvičíte nielen odpovede na otázky s opytovacími zámenami, ale zároveň aj pády, predložky alebo prídavné mená.

  • počet strán: 20 (formát A4, 160 g papier)
  • počet kariet na strane: 2 ks
  • karty majú vyznačené prerušované čiary na strihanie
  • doba dodania: 3 - 10 pracovných dní

Zvoľte si variant:

  • farebná tlač bez laminácie (odporúčam zalaminovať pred používaním na domácej laminovačke)
  • farebná tlač s lamináciou (bežná laminácia, fólia formátu A4, 80 mic)
13,50 € 19 € od 13,50 €

Ako trénujeme my:

Pri zoznamovaní sa s kartou sme si spolu zobrazenú ilustráciu opísali a prečítali vetu uvedenú na karte celkom hore.  Pri prvých cvičeniach som vyberala kartičky s jednoduchšími otázkami (kto, čo, kde, prečo...?) a položila otázky v rovnakom poradí, ako nasledovali pomocné obrázky pod hlavnou ilustráciou. V otázkach som použila opytovacie zámená a sloveso uvedené na karte, ale vety som rozvíjala tak, aby im nevravec čo najlepšie porozumel. Zjednodušené otázky s opytovacími zámenami uvedené na kartičke sú len pomôcka a navedú vás na to, čo sa pýtať a aké opytovacie zámeno v otázke použiť. Prispôsobte otázky úrovni porozumenia vášho dieťaťa a rozvite vetu o ďalšie slová.

Keď som už mala pocit, že si nevravec opytovacie zámená osvojuje, začala som sa pýtať otázky poprehadzovane. Uistila som sa, že neodpovedá podľa poradia zobrazených pomocných ilustrácií,  ale skutočne otázke porozumel. Teraz postupne zjednodušujeme otázky. Občas mu prekryjem pomocné obrázky a nechám ho odpoveď „čítať“ len z hlavnej ilustrácie. Vymýšľam mu aj ďalšie otázky s opytovacími zámenami, ktoré nemajú na kartičke obrázkovú pomôcku.

Tieto kartičky, tak ako aj všetky materiály od Kartulky, slúžia len ako obrázková pomôcka na precvičovanie. Rozprávajte sa a pýtajte sa dieťaťa otázky súvisiace s reálnymi vecami a situáciami. Tak si nevravec najlepšie precvičí všetko naučené aj v praxi.

Späť do obchodu